Aanleiding en doel van het symposium ‘Energie-realisme’


 

Aanleiding voor dit symposium zijn vragen over de energietransitie in Nederland, zoals die is vastgelegd in het klimaatakkoord.

De energietransitie, en de discussie daarover, zijn vrijwel volledig gericht op zon, wind en biomassa. Maar zon, wind en biomassa zijn niet voldoende; en biomassa is niet eens ‘duurzaam’. 

Er is te weinig aandacht voor andere opties. Zonder die andere opties is een energietransitie, die de CO2 uitstoot afdoende verlaagt, niet haalbaar.

Doel van dit congres is enkele van die andere opties onder de aandacht te brengen: aardgas als ‘tussenoplossing’, energie-opslag, waterstof en synthetische gassen, en (nieuwe vormen van)  kernenergie. Ook wordt er gekeken naar het elektriciteitsnet, waar grote eisen aan zullen worden gesteld in de toekomst.

Er zullen meer middelen nodig zijn voor onderzoek en ontwikkeling en internationale (Europese) samenwerking. En waarschijnlijk ook meer tijd.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat klimaatdoelstellingen, in Nederland en zeker internationaal, niet gehaald gaan worden. Met de opties erbij, die in dit congres worden behandeld, kan dat (op lange termijn) wel. 

De organisatoren en sprekers van dit symposium denken verschillend over de risico’s van klimaatverandering, en over de mogelijkheid van een snelle, wereldwijde energietransitie.

Toch staan zij achter de in dit symposium gepresenteerde opties. Welk scenario van klimaatverandering en energietransitie in de komende 10-tallen jaren ook werkelijkheid wordt, in ieder daarvan zijn deze opties effectief of zelfs onmisbaar.