Energie-realisme’ 

     …… En hoe nu verder naar 2070 ?


 

Programma

 

13.00   Opening door de heer J. Kastje, wethouder klimaat en
        energie, gemeente Hilversum

 

13.05   Inleiding                   Ir. Simon Rozendaal


        Aanleiding en doel van het symposium;  overzicht van het 
        programma  

      

13.10   Energietransitie. Wat kunnen we doen tegen opwarming?                                        Ir. Simon Rozendaal


        De CO2 concentratie in de atmosfeer stijgt, en die 
        stijging wordt door mensen veroorzaakt. Ook de 
        temperatuur stijgt. Al is het verband hiertussen nog
        niet volledig duidelijk, het is voorzichtig en 
        verstandig de CO2 uitstoot te verlagen. Dus een 
        energietransitie.  
        Overzicht van de energiebronnen die ons ter beschikking 
        staan en de criteria op basis waarvan we die kunnen 
        vergelijken. Met extra aandacht voor het belang van 
        energiedichtheid, als maat voor de aantrekkelijkheid van 
        energiebronnen. Verder: wat kunnen we leren van eerdere 
        energietransities? 


13.50   (Aard)gas is een oplossing, niet het probleem                                                Prof. dr. Ir. David Smeulders

 
        Aardgas is (alleen in Nederland) in de ban gedaan en 
        wordt gezien als een bron van vervuiling en 
        aardbevingen. 
        In werkelijkheid is gas een belangrijke facilitator van 
        de energietransitie, zowel als brandstof met een ultra-
        lage CO2 intensiteit, maar wellicht belangrijker nog als 
        regelbare opslag voor groene elektriciteit. Over de 
        noodzaak van opslag, en dan in de vorm van moleculen 
        (e-methaan, methanol, waterstof, mierenzuur) en warmte.  
        Onderzoek en ontwikkeling aan de TU/e.

14.40   Pauze

15.00   Het elektriciteitsnet als verbindende factor                                                 Donald Kreiken Msc

        Hoe maken we ons energiesysteem toekomstbestendig? 
        Dat het licht altijd brandt, vinden wij bijna 
        vanzelfsprekend. Maar hoe werkt het systeem eigenlijk, 
        en hoe werkt het in de toekomst? Wat is er nodig om ons 
        elektriciteitsnet toekomstbestendig in te richten? 

 

15.30   De rol van kernenergie in de energietransitie                                               Ir. Theo Wolters


        De huidige rol van kernenergie; stand van zaken; voor- en
        nadelen. Opties voor de wereld, West-Europa, Nederland.
        Nieuwe ontwikkelingen: hoge temperatuur reactoren; 
        gesmolten zout reactoren; Thorium
        Onderzoek en ontwikkeling aan de TU Delft en NRG 
        (Petten).

 

16.20   Korte pauze

16.30   ‘Pitches’ scholieren

 

16.40   Panel discussie              Alle sprekers + anderen

 

17.30   Afsluiting                   Ir. Simon Rozendaal

 

17.30-  Afsluitende borrel
18.00